Studentregister

Ett frivilligt register av studenter inskrivna vid Lantmästarprogrammet från början av 1990-talet och framåt. Framtaget på initiativ av Jan Larsson.

unsplash