Ny student?Är du blivande stundent på Lantmästarprogrammet? Först vill vi hälsa dig VARMT välkommen till Alnarp och programmet, vi hoppas du får 3 fantasiskt trevliga och roliga år här. Förhoppningsvis kommer du även spendera en hel del tid i kårens och dess verksamheter, som bidrar med både erfarenhet och gemenskaper. På denna sida kan du finna relevant information inför din tid här på Ärovördiga Alnerup.  

Boende


Både på campus och utanför finns det olika typer av boende för studeternade på programmet. Boende som finns på campusområdet är Gamlegård, Lantan, lusthyllan, Kasernen samt Radhusvägen.  Boendena varierar mellan lägenheter och korridorsboenden. Utanför campus finns det Lommaborgen, Lönnstorp samt Mellangård


Utöver det finns det även privata aktörer som hyr ut boende till Lantmästarstudenter. Letar du boenden inför din studietid så ta kontakt med antingen kårens Bostadsgeneraler eller bostadsansvariga på SLU. 


ORDLISTA


Innan din studiestart (eller av ren nyfikenhet) kan det också vara bra att känna till en del av de ord och uttryck som kommer att förekomma bland andra kursare. Dessa är synnerligen väldigt viktiga att känna till som Lantmästare


Böle - Studentboende, gammalt elevhem för kårens medlemmar.

Lantanoid - Studenter som tillhör bölet Lantan

Gamlegårdare - Student som tillhör bölet Gamlegård

Lommian - Student som tillhör bölet Lommaborgen

Lustovhis- Student som tillhör bölet Lusthyllan

Plaskannn- Otroligt vhiist och hälsobringande vatten på campus området.

Maxiplaskannn - vhiist och hölsobringande vatten som vätter mot kontinenten

Norra filialen - Alnarps filial placerad i Uppsala så kallat, Ultuna.

Juniortanter och Juniorfarbröder - Första årsstudenter

Tanter och farbröder - Andra årsstudenter

Urtanter och Urfarbröder - Tredjeårsstudenter och samtiliga som tagit sin Lantmästarexamen

Alnarpskarnevalen - Festglad aktivitet där Samojder och Skåningar möts i slaget om plaskannn. 

Vhiist! - Vhiist är givetvhiist det vhiiisast ordet av dem alla.
Mer information om studiestarten

Vill du ha mer information som ny student så kan du alltid läsa mer på SLUs hemsida om vad som är viktigt att tänka på generellt som ny stundet


                      Läs mer på SLUs: hemsida!