Lantmästardagen


Lantmästardagen är en bransch- och näringslivsdag som arrangerars varje år av Lantmästarkåren. Dagen är ett sätt att locka olika företag från branschen till Alnarp för att utbyta ideér och erfarenheter samt skapa värdefulla diskussioner mellan branschen och studenterna. Lantmästardagen är också ett perfekt tillfälle för att träffa potentiella arbetsgivare eller få ideér till framtida examensarbete. Dagen börjas med inspirationsföreläsningar i aulan på ett specifikt tema som sedan följs av en paneldebatt. Efteråt är det mingel bland utställare och på kvällen bjuds det in till efterföljande sittning och pabb i kårhuset.

Arrangören

Lantmästardagen arrangeras av studenter från årskurs 2 och årskurs 1 på lantmästarprogrammet.