LantmästarkårenLantmästarkåren är studentkåren som studiebevakar för studenterna vid Lantmästarprogrammet på Alnarp. Utöver studiebevakning så anordnar kåren aktiviteter så som branschdagar, sittningar, studiebesök och föreläsning för kårens alla medlemmar.

Högt kårengagemang

 

Lantmästarkåren är studentkåren som kännetecknas för ett högt kårengagemang bland stundenterna. Till stora delar är nästan alla studenter som studerar på programmet engagerade på något vis i kårens verksamhet.

En topprankad organisation

 

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Branschnära

 

Lantmästarkåren värnar starkt om att vara en kår som samverkar och arbetar nära branschen. Detta sker exempelvis genom föreläsningar, studiebsök och framförallt vår traditionsenliga Lantmästardagen.

Över 100 projektplatser

 

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Goda arbetsmöjligheter

 

Som examinerad Lantmästare har du goda arbetsmöjligheter inom olika branscher. Exempelvis kan du jobba som driftsledare, lärare, projektledare, rådgivare, försäljare eller produktutvecklare. 

Fler än 200 frivilliga

 

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Om Lantmästarutbildningen


Lantmästarprogrammet är ett treårigt kandidat- och yrkesexamenprogram som ges på Campus Alnarp i Skåne. Utbildningen ger dig en allsidig kunskap för dagens och framtidens lantbruksföretag.  Utbildningen ger en helhetsbild av företagande, växtodling och animalieproduktion samt den teknik som tillhör.  Under det avslutande året väljer man inrikting inom växtodling, djurproduktion, ekonomi eller teknik.


Utbildningen ska vara i framkant och vara branschnära och aktuell, en fråga som Lantmästarkåren arbetar mycket med. En examinerad Lantmästare ska ha relevant spetskompetens inom dagens och framtids lantbruk.

Kommande evenemang

08

OKT

05

NOV

Kostymboston

 

En sval oktoberkväll är det dags för våra nyblivna juniorer att äntligen få klä på sig sin fagra sparkdräkt. Höstens första storfest tillägnas juniorerna och deras inträde i Lantmästarkårens tradionsenliga kamratanda. 

Restaurang Alnarp 9

Oktober 08

Gåsaboston

 

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan.

Loftet, Alnarpsgården

November 05

Vad säger andra om programmet?

"Någon som säger något snällt om det du gör är ovärderligt. Klicka här för att lägga till ett citat från en kund eller en beundrare."


Annie Monaco

"Någon som säger något snällt om det du gör är ovärderligt. Klicka här för att lägga till ett citat från en kund eller en beundrare."


Laura Mattis