LantmästarkårenLantmästarkåren är studentkåren som studiebevakar för studenterna vid Lantmästarprogrammet på Alnarp. Utöver studiebevakning så anordnar kåren aktiviteter så som branschdagar, sittningar, studiebesök och föreläsning för kårens alla medlemmar.

Högt kårengagemang

 

Lantmästarkåren är studentkåren som kännetecknas för ett högt kårengagemang bland stundenterna. Till stora delar är nästan alla studenter som studerar på programmet engagerade på något vis i kårens verksamhet.

Branschnära

 

Lantmästarkåren värnar starkt om att vara en kår som samverkar och arbetar nära branschen. Detta sker exempelvis genom föreläsningar, studiebsök och framförallt vår traditionsenliga Lantmästardagen.

Goda arbetsmöjligheter

 

Som examinerad Lantmästare har du goda arbetsmöjligheter inom olika branscher. Exempelvis kan du jobba som driftsledare, lärare, projektledare, rådgivare, försäljare eller produktutvecklare. 

Om Lantmästarutbildningen


Lantmästarprogrammet är ett treårigt kandidatprogram som ges på Campus Alnarp i Skåne. Utbildningen ger dig en allsidig kunskap för dagens och framtidens lantbruksföretag.  Utbildningen ger en helhetsbild av företagande, växtodling och animalieproduktion samt den teknik som tillhör.  Under det avslutande året väljer man inrikting inom växtodling, djurproduktion, ekonomi eller teknik.


Utbildningen ska vara i framkant och vara branschnära och aktuell, en fråga som Lantmästarkåren arbetar mycket med. En examinerad Lantmästare kommer ha relevant spetskompetens inom dagens och framtidens lantbruk.

Kommande evenemang

30

APR

01

MAJ

17

MAJ

VÅRBALEN

 

Sedan 1863 har valborgsmässoafton varit en helig dag i lantmästarkårens kalender så se till att damma av fracken och valfärda mot Alnarp.

Loftet, Alnarpsgården

30 april, 18:00

ALNARPSKARNEVALEN

 

Första maj har på Alnarp alltid uppmärksammats på ett eget vis, nämligen genom alnarpskarnevalen där skåningar och samojder genom olika tävlingsmoment försöker ta reda på vem av dem som äger Plaskan. 

Alnarpsgården

1 maj, 10:00

GRISFESTEN

 

Läsåret avrundas med årets brakfest fyllt med kvalitetspex, mat och öl.

Alnarpsgården

17 maj, 18:00

Vårt nya anmälningssystem - ORBI


En app du hittar där appar finns

Såhär gör du:

Ladda ner appen.

Sedan väljer du att du studerar i Sverige på Sveriges Lantbruksuniversitet (även om du inte gör det) då det är det ända sättet att anmäla sig. Välj att du studerar till Lantmästare valfritt år och sedan ska det bara vara att anmäla sig till önkvärt evenemang där anmälan är öppen. Hör av dig på mail till lmk-fest@stud.slu.se om du har problem. 

unsplash