Lantmästarkåren är studentkåren som studiebevakar för studenterna vid Lantmästarprogrammet på Alnarp. Utöver studiebevakning så anordnar kåren aktiviteter så som branschdagar, sittningar, studiebesök och föreläsning för kårens alla medlemmar.

Högt kårengagemang

 

Lantmästarkåren är studentkåren som kännetecknas för ett högt kårengagemang bland stundenterna. Till stora delar är nästan alla studenter som studerar på programmet engagerade på något vis i kårens verksamhet.

Branschnära

 

Lantmästarkåren värnar starkt om att vara en kår som samverkar och arbetar nära branschen. Detta sker exempelvis genom föreläsningar, studiebsök och framförallt vår traditionsenliga Lantmästardagen.

Goda arbetsmöjligheter

 

Som examinerad Lantmästare har du goda arbetsmöjligheter inom olika branscher. Exempelvis kan du jobba som driftsledare, lärare, projektledare, rådgivare, försäljare eller produktutvecklare. 

Om Lantmästarutbildningen


Lantmästarprogrammet är ett treårigt kandidat- och yrkesexamenprogram som ges på Campus Alnarp i Skåne. Utbildningen ger dig en allsidig kunskap för dagens och framtidens lantbruksföretag.  Utbildningen ger en helhetsbild av företagande, växtodling och animalieproduktion samt den teknik som tillhör.  Under det avslutande året väljer man inrikting inom växtodling, djurproduktion, ekonomi eller teknik.


Utbildningen ska vara i framkant och vara branschnära och aktuell, en fråga som Lantmästarkåren arbetar mycket med. En examinerad Lantmästare ska ha relevant spetskompetens inom dagens och framtids lantbruk.

Kommande evenemang

05

NOV

03

DEC

Gåsaboston

 

I början av november är det dags för Mårten Gås att återigen besöka Alnarp innan han fortsätter på sin flygtur. Nyutexaminerade lantmästare återvänder till Alnarp med släkt och vänner i den vackraste högtidsdräkt för att fira. Kvällen till ära serveras det skånsk gås och äppelkaka. 

Loftet, Alnarpsgården 

November 5

Luciafesten

 

Några dagarn in i december så besöker Lucia vårt kära Alnerup sin resa genom Sverige för att fira att julen snart är här.  Dagen till ära samlas festglatt folk från närr och fjärran för att avnjyta en fest i Christmas Deluxe tema

Loftet, Alnarpsgården

December  3