Lantmästarkåren är studentkåren som studiebevakar för studenterna vid Lantmästarprogrammet på Alnarp. Utöver studiebevakning så anordnar kåren aktiviteter så som branschdagar, sittningar, studiebesök och föreläsning för kårens alla medlemmar.

Högt kårengagemang

 

Lantmästarkåren är studentkåren som kännetecknas för ett högt kårengagemang bland stundenterna. Till stora delar är nästan alla studenter som studerar på programmet engagerade på något vis i kårens verksamhet.

Branschnära

 

Lantmästarkåren värnar starkt om att vara en kår som samverkar och arbetar nära branschen. Detta sker exempelvis genom föreläsningar, studiebsök och framförallt vår traditionsenliga Lantmästardagen.

Goda arbetsmöjligheter

 

Som examinerad Lantmästare har du goda arbetsmöjligheter inom olika branscher. Exempelvis kan du jobba som driftsledare, lärare, projektledare, rådgivare, försäljare eller produktutvecklare. 

Om Lantmästarutbildningen


Lantmästarprogrammet är ett treårigt kandidat- och yrkesexamenprogram som ges på Campus Alnarp i Skåne. Utbildningen ger dig en allsidig kunskap för dagens och framtidens lantbruksföretag.  Utbildningen ger en helhetsbild av företagande, växtodling och animalieproduktion samt den teknik som tillhör.  Under det avslutande året väljer man inrikting inom växtodling, djurproduktion, ekonomi eller teknik.


Utbildningen ska vara i framkant och vara branschnära och aktuell, en fråga som Lantmästarkåren arbetar mycket med. En examinerad Lantmästare ska ha relevant spetskompetens inom dagens och framtids lantbruk.

Kommande evenemang

08

OKT

05

NOV

Kostymboston

 

En sval oktoberkväll är det dags för våra nyblivna juniorer att äntligen få klä på sig sin fagra sparkdräkt. Höstens första storfest tillägnas juniorerna och deras inträde i Lantmästarkårens tradionsenliga kamratanda. 

Restaurang Alnarp 9

Oktober 8

Gåsaboston

 

I början av november är det dags för Mårten Gås att återigen besöka Alnarp innan han fortsätter på sin flygtur. Nyutexaminerade lantmästare återvänder till Alnarp med släkt och vänner i den vackraste högtidsdräkt för att fira. Kvällen till ära serveras det skånsk gås och äppelkaka. 

Loftet, Alnarpsgården

November 5