På fredag 7/6 direkt efter avslutningen i aulan är det lunchbuffé på loftet!

Anmälan sker här!

Välkommen till Lantmästarkårens hemsida!

 


UT Oljespill