På fredag 1/6 direkt efter avslutningen i aulan är det lunchbuffé på loftet!

Anmälan sker här!

Välkommen till Lantmästarkårens hemsida!


UT Chiiquiita